The place to only ever fight in is the ring!

12. apríla 2022

The championship awash with emotions.

Yes, the MMA championship in Holland has been like that.

Those who did not experienced it first hand, cannot not quite comprehend, they should almost  lament that they could not be part of this great MMA festival.

The three days of valiant fights. Hours, days, months, years of preparations. Even to just make it to national teams. Behind each and every championship participant, who stood in the octagon, there is a hidden, rich story. A story that started with an idea, desire, dream. There can only ever be one to stand at the top step of the podium, but in reality, everyone has achieved their own personal  victory by being able to make it to this world championship.

Fighting in the ring, fighting the weight, fighting oneself, the occasional  tears, sporadic moments of happiness, injuries, suffering, successes, falls, this is MMA. Awash with emotions.

Numerous nationalities, people, teams, all connected through the intrepid duels in the octagon, because that is how it should be. The place to only ever fight in is the ring.

A lot of new friendships, new agreements and collaborations. Sport unites people irrespective of nationalities and creed.

Tibor Šimonič president SOMMA.

Bojovať iba v ringu!

Šampionát plný emócií.

Áno,také boli majstrovstvá sveta MMA v Holandsku.

Kto to nezažil , nemôže posúdiť a tak trošku aj ľutovať,že nemohol byť súčasťou tohto sviatku MMA.

3 dní bojov, hodiny dni,mesiace ,roky príprav,aby sa vôbec dalo prebojovať do reprezentačných výberov.Dovolim si povedať ,že za každým jedným účastníkom majstrovstiev, ktorý zabojoval v ringu je skrytý príbeh. Príbeh o tom,že kdesi na začiatku bola myšlienka, túžba,sen.  Na stupni víťazov môže byť len jeden víťaz, ale v skutočnosti každý jeden dosiahol svoje víťazstvo v podobe účasti na majstrovstvách sveta.

Boj v ringu,boj s váhou ,boj so samým sebou, niekedy možno slzy, niekedy chvíle šťastia, zranenia, drina, úspechy ,pády také je MMA. Plné emócií.

Toľko rôznych národností, ľudí , tímov a všetkých spojil práve boj v ringu, pretože tak by to malo byť. Bojovať iba v ringu.

Množstvo nových priateľov, nových dohôd a spoluprác. Šport spája ľudí bez rozdielu národnosti, vyznania.