DAJME ŠANCU SLABÝM!

Nezávislá iniciatíva SOMMA zameraná na boj proti šikane.

Projekt zameraný na prácu s mládežou. Cieľom je efektívne cielená práca na problémové skupiny mládeže. Projekt poskytuje šancu každému, kto sa stretáva s týmto neduhom našej spolocnosti.