Je to len začiatok.

4. januára 2022

Z pozície, ktorú zastávam mi pripadla úloha obzrieť sa späť za predchádzajúcim rokom. Môžeme všetci povedať, že máme za sebou ťažký rok 2021. Ďalší rok poznačený pandémiou. Pandémiou, ktorá zasiahla do všetkých sfér nášho života. Primárne zasiahla životy a zdravie mnohých ľudí, sekundárne sa však dotkla asi každého. Ešte dlho budeme pociťova´t následky tejto situácie. Jedným zo základných princípov zdravého spôsobu života sú rôzne pohybové aktivity v podobe športu. Športu, ktorý bol zastavený. Hovorilo sa dokonca až o likvidácii športu na Slovensku. Aj naša organizácia musela so vzniknutou situáciou doslovne bojovať.

Keď vznikla myšlienka novej organizácie na začiatku ,ktorej boli jej zakladatelia Ján Kirschbaum a Tibor Šimonič, nikto nevedel aké obdobie nás čaká.

Množstvo práce v oblasti legislatívy, organizovanie ligových kôl, organizovanie školení ,kurzov. Práca v oblasti medzinárodnej diplomacie. A k tomu všetkému COVID.

Napriek tomu sme zorganizovali školenia pre naších členov v oblasti trénerstva. Máme vyškolených nových trénerov, cutmanov, rozhodcov. Počas roka sme organizovali 12 súťaží. Vytvorili sme reprezentačný výber. Zorganizovali sme reprezentačné sústredenie. Dokázali sme zafinancovať vystúpenie naších reprezentantov na majstrovstvách Európy, odkiaĺ sme priniesli historicky prvú medailu .

Ako prví a jediní na Slovensku sme získali štatút oficiálneho zastúpenia v GAMMA- GLOBAL ASSOCIATION OF MIXED MARTIAL ARTS.犀利士 960357574377472_n-1.png” alt=””>

Naštartovali sme úzku spoluprácu s MMAA CZECH, kde sme v rámci spolupráce vytvorili spoločnú československú ligu .

Chcel by som tak poďakovať Jánovi Kirschbaumovi za jeho neúnavnú buldočiu prácu, ktorý napriek prekážkam neustále napreduje.

Alexovi Engelhardtovi za prijatie do rodiny a jeho prácu, ktorú vykonáva pre rozvoj MMA.

Slávke Graindovej za vedenie legislatívy a rankingu organizácie. Za českú stranu patrí poďakovanie Martinovi Škvárovi a Zdenkovi Ledvinovi, ktorí nám vyšli v ústrety. Reprezentačnému trénerovi Dávidovi Kedžuchovi za jeho profesionálny prístup. Tomášovi Kissovi zá prácu v oblasti mládeže a vedenie rozhodcovského tímu. Marošovi Jenčovi a Simone Šimonovičovej za prácu v oblasti medzinárodnej diplomacie. Petrovi Szabovi a Jaroslavovi Kubišovi za organizovanie ligových kôl. Vďaka patrí trénerom, klubom, zápasníkom za ich prístup v tejto ťažkej dobe, keďže sa aj napriek tomu dokázali zúčastňova´t ligových kôl a nevzdávali to.

Ďakujem chlapcom z reprezentácie, ktorí zabojovali v neľahkých súbojoch na medzinárodnej scéne. Nesmieme zabudnúť na našich partnerov, sponzorov, ľudí, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomáhali.

Je to len začiatok.

Tibor Šimonič.