SOMMA Cup 6

Dátum konania : 29.5.2021

Miesto konania : Poprad