Organizačná štruktúra.

Vedenie SOMMA

prezident SOMMA: Tibor Šimonič

predseda SOMMA: Ján Kirschbaum

Sekretariát : Slávka Graindová

Referent pre prácu s mládežou: Tomáš Kiss

Reprezentačný tréner : Dávid Kedžuch

PR manegement : Vladimír Bilohuščin

Referent pre zahraničný styk : Maroš Jenčo