Referee seminár.

22. mája 2021

Dňa 22.5.2021 prebehol certifikovaný kurz rozhodcov .Pre SOMMA, tak boli vyškolení noví rozhodcovia, ktorí sa budú aj naďalej vzdelávať a uplatňovať svoje poznatky aj v praxi. Kurz viedli dvaja skúsení rozhodcovia Ján Vobornik a Pavel Touš. Absolventi kurzu budú môcť otestovať svoje vedomosti už čoskoro na SOMMA CUP 6 , ktorý prebehne už o týždeň 29.5.2021.