O nás

Sme slovenská organizácia MMA, športu, ktorý zaznamenáva najrýchlejší nárast záujmu na svete . Naším cieľom je rozvoj MMA na národnej a medzinárodnej úrovni. Od rekreačnej, amatérskej až po profesionálnu úroveň.

SOMMA ponúka možnosť rastu a rozvoja športovcov vo všetkých vekových kategóriach. Veĺký dôraz kladieme na všetky aspekty rozvoja športovca ako jednotlivca a to rozvoj jeho morálnych, vôĺových a fyzických vlastností.

SOMMA ponúka športovcom možnosť etablovať sa na národnej a medzinárodnej úrovni v amatérskej a neskôr aj v profesionálnej sfére.

SOMMA spolupracuje na medzinárodnej a svetovej úrovni s rôznymi uznávanými subjektami a je otvorená každej spolupráci.